Liggmilans Bastu och Tvättstuga

Boka liggmilans Bastu och Grovtvättstuga

Regler finns på samfällighetens hemsida.

Adress

Samfälligheten Liggmilan

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405 - FE 236

83873 Frösön

bokamera@kernen.se

Kontakt